หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่

ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9108 765  
2 โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรชนิดท่อ คสล.ชั้น3 พร้อมบ่อพัก คสล.(ฝา คสล.)หมู่ที่9 1246  
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 ต.ท่าเจ้าสนุก 1454  
4 โครงการติดตั้งประตูปิด-เปิด ระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่2 ตำบลท่าเจ้าสนุก 1497  
5 ร่านงานผลการพิจารณาโครงการติดตั้งเสียงระบบไร้สายภายในตำบลท่าเจ้าสนุก 1479  
6 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านกอกา หมู่ที่ 5 1456  
7 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1470  
8 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อPEพร้อมเครื่องกำเนิดไฟ้า 1526  
9 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3O 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด1.70x1.70ม.หนา0.10(ฝา คสล.)หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเจ้าสนุก 1521  
10 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด1.70x1.70ม.(ฝา คสล.)หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเจ้าสนุก 1482  
11 โครงการขยายติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ภายในตำบลท่าเจ้าสนุก 1492  
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.40-4.50 ม. ยาวรวม 49.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ม.4 1585  
13 โครงการปรับปรุงต่อเติมป้อมตำรวจชุมชนวัดสฎางค์ หมู่ที่ 6 1610  
14 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หนาเฉลี่ย0.15ม.ทางเข้าศพด.วัดสฎางค์ม.6 1643  
15 โครงการปรับปรุงเสริมราวสแตนเลสกันตก ศพด.วัดสฎางค์ หมู่ที่6 1724  
16 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 1.00 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด1.70x1.50ม.หนา0.15(ฝา คสล.)หมู่ที่ 3,5 ตำบลท่าเจ้าสนุก 1742  
17 โครงการจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.(โรงสูบน้ำดิบ)ขนาด3.00×3.50 ม. หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเจ้าสนุก 1743  
18 ประกาศราคากลาง อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 1778  
19 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1765  
20 ประกาศจัดซื้อวัสดุหินคลุกซ่อมแซมถนนพร้อมตกแต่งเกลี่ยถนนหมู่ที่ 1,5,7,9 อบต.ท่าเจ้าสนุก 1742