พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่

ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : วันมาฆาบูชา
  รายละเอียดข่าว :

ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557  ตรงกับ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 วันมาฆาบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา  เพราะมีเหตุอัศจรรย์ที่มาบรรจบกัน  4  ประการ  หรือที่เรารู้จักกันดีว่า “จาตุรงคสันนิบาต”  ประกอบด้วย

1.เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3 )

2.พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย

3.พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรง อภิญญา 6

4พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง  โดยวันมาฆบูชา มีการประกอบพิธีต่างๆ เช่นการตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน  เป็นต้น  ซึ่งวัดในตำบลท่าเจ้าสนุกกำหนดการจัดพิธีทางศาสนาดังนี้

1.วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม  จัดกิจกรรมพัฒนาวัด ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์  2557   จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันที่ 13-14  กุมภาพันธ์  2557  และจัดพิธีเวียนเทียน หลังจากพิธีทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2557

2.วัดจงกลนี  จัดพิธีทำบุญตักบาตรตอนเช้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2557 และพิธีเวียนเทียน  เวลา 17:00 น.

3.วัดสฎางค์  จัดพิธีทำบุญตักบาตรตอนเช้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2557 และพิธีเวียนเทียน  เวลา 17:00 น.

4.วัดมะขามโพลง จัดพิธีทำบุญตักบาตรตอนเช้าและจัดพิธีเวียนเทียน หลังจากทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2557

   
  [แนบไฟล์] :