หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
งานผู้สูงอายุ
งานความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
เลขที่ 64 หมู่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
โทร./โทรสาร 0-3576-0436


www.thajaosanook.go.th
E-mail : parat@thajaosanook.go.th
Facebook : https://web.facebook.com/thajaosanook

ชื่อ จำเป็นต้องกรอก
อีเมลล์
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือลงในช่องนี้
 
   

 
 

No.26
รายละเอียด

📌📌📌 รับด่วน! 1. พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก 2. พนักงานคลังสินค้า 3 ตำแหน่ง ทั้ง 2 ตำแหน่งรับ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ,อายุ 18 ปี ขึ้นไป ค่ะ บริษัท วรรณภพ จำกัด สนใจ ID line 0972216363 😁
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.wonnapob.com

สุภาภรณ์ สุขสำราญ  supapon.s@wonnapob.com   203.113.103.74  2021-04-20 10:29:50
   
 

No.25
รายละเอียด

พนักงานกองช่าง
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

บัญชา  banchasungmi2526@gmail.com   171.97.74.191  2021-03-31 08:10:18
   
 

No.24
รายละเอียด

ร้องเรียนเรื่อง"กลิ่นห้องน้ำข้างบ้าน"ส่งกลิ่นรบกวน สร้างผิดสุขลักษณะ"เหม็นมาก ไม่สามรถเปิดหน้าต่าง หรือประตูบ้านเพื่อถ่ายเทอากาศได้เลย
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

กรรณิการ์ นานเลิศ  james-sakeaw@hotmail.com   182.232.43.24  2020-10-07 09:02:05
   
 

No.23
รายละเอียด

อยากรู้เรื่องเงินอุดหนุนบุครที่ลงทะเบียนไว้ผ่านใหมคะเงียบเลย. รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ 0624126313
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://Porntip.manow@gmail'com

พรทิพย์  ตรีผล   184.22.151.208  2019-08-22 16:31:00
   
 

No.22
รายละเอียด

ข้อมูลจัดแบ่งตามหน่วยงานชัดเจนดี
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

กัลยกร กัญจาศรีบุญ  nopaket@yahoo.com   1.46.143.181  2019-07-07 15:20:11
   
 

No.21
รายละเอียด

ร้องเรียนให้ช่วยหน่อยครับ มีการเผาขยะของเก่า เช่น สายไฟเก่า ไส้กรองน้ำมันเก่า ซึ่งเวลาเผาจะมีควันเยอะมากและเหม็นมากด้วย มีการเผาทุกวัน พิกัด เลยอนามัยท่าเจ้ามาหน่อย อยู่ตรงปั้มน้ำเก่า นึกว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เถอะครับ หรืนึกว่าช่วยโลกเราล่ะกัน จะรอดูผลงานครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

preecha  kookai2518@gmail.com   110.49.240.150  2013-11-01 12:56:43
   
 

No.20
รายละเอียด

ผมพยายามติดต่อ ทางโทรฯหลายรอบ แต่ตอดต่อไม่ได้ ตกลงใช้เบอร์ไหนครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

นครปฐมพลาสติก    110.77.181.238  2013-10-22 09:41:24
   
 

No.18
รายละเอียด

รบกวนช่วยดำเนินการพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมลึก ก่อให้เกิดอันตราย ตรงถนนเส้นไปอำเภอ เลยปั๊มน้ำมัน ก่อนถึงสถานีตำรวจอำเภอท่าเรือหน่อยค่ะ...เพราะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับคนในพื้นที่ และคนที่ใช้ถนนเส้นนี้สัญจร โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ยิ่งตอนนี้ฝนตก น้ำขัง มองไม่เห็นความตื้นลึกของหลุม ยิ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้ว ในเมื่อจะเลือกตั้งใหม่แล้ว ก็ขอรบกวนท่านช่วยทำก่อนหมดวาระหน่อยเถอะ ดิฉันจะได้ทราบซึ้งใจว่า สิ่งที่ขอให้ท่านทำนั้น เป็นผล เพราะเหตุมันเกิดกับครอบครัวดิฉันด้วย และไม่อยากให้เกิดกับคนอื่น ๆ หรือครอบครัวคนอื่ีนค่ะ ขอด่วนนะคะ ก่อนเลือกยิ่งดี เพราะถ้าไม่ทำ ก็บอกได้เลยว่า คงไม่เลือกท่านแน่นอนค่ะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

อมรรัตน์ สมจิต  eba.ebor.1975 @gmail.com   125.26.152.125  2013-09-19 19:10:06
   
 

No.17
รายละเอียด

ขอบคูณที่พัฒนามาเป็นอย่างดีโดยตลอด
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://facebook

พรรษกร ภูศรี  potatofanclub_39@hotmail.com   125.26.164.52  2013-08-07 13:45:18
   
 

No.16
รายละเอียด

เรื่องรถเก็บขยะในหมู่บ้านขวัญนภา อยากทราบว่าทำไมคุณมีหน้าที่เก็บขยะทำไมคุณถึงไม่เก็บทั้งที่มีขยะล้นถังอย่างนั้นคุณแค่มองแล้วก็ใช้มือหยิบออกไปแค่1-2ถุงแค่นั้นแล้วขยะที่มันเหลืออยู่ในถังจะเอาไว้ทำไมไม่ทราบ แล้วแถมยังมีเก็บบ้านเว้นบ้านมันใช่เหรอ. ถังที่มีกิ่งไม้ขนาดเล็กคุณบอกไม่เก็บเดี๋ยวสายพานรถขาด แต่ทำไมทีมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่กว่าคุณเก็บได้(แต่ต้องมีการจ่ายเงินพิเศษให้)พวกคุณถึงจะยอมทำกัน พฤติกรรมที่เห็นมันบ่อยเกินไปจนทำให้พวกคุณได้ใจจนติดเป็นนิสัย(เรียกได้ว่าถ้าไม่มีของแลกเปลี่ยนพวกคุณก็ไม่ทำ)ที่พวกคุณทำอย่างนี้มันใช่เหรอที่เค้าเรียกว่าหน้าที่. ไม่ต้องทำซะจะดีกว่าที่เขียนมาอยากให้พวกคุณไปปรับปรุงตัวซะใหม่
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

สุวิภา. ศรีสมบัติ  ssuvipa@yahoo.co.th   27.55.143.245  2013-07-16 13:05:26
   
 

No.15
รายละเอียด

ร้องเรียนครับ! ถนนในหมู่บ้านมะขามโพลง หมู่ที่ 7 มีความคับแคบอยู่แล้ว แต่ยังมีคนเห็นแก่ตัวต่อเติมทำรั้วติดขอบถนน แถมยังปล่อยน้ำทิ้งลงบนถนน ฝากผู้เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการโดยด่วนครับ ผมคาดหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้หมู่บ้านมีความน่าอยู่ น่าอาศัย ยิ่งขึ้นนะครับ ขอบคุณครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

สุรัตน์ ม.  surama@scg.co.th   125.26.142.37  2013-05-16 13:20:00
   
 

No.14
รายละเอียด

รบกวนซ่อมแซมด่วน ฝาปิดท่อระบายน้ำ หมู่บ้านมะขามโพลง หมู่ 7 ตรงกับหน้าบ้านคุณตาโก๊ะ มีการชำรุด เกือบจะหักแล้ว เป็นอันตรายกับประชาชนที่ใช้ถนน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ถีบจักรยานเล่นกันช่วงนี้ปิดเทอม ถ้ามีเวลาที่จะซ่อมแซมได้ รบกวนซ่อมแซมด่วนนะคะ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

นุชจรี  nunui-path@hotmail.com   125.26.137.113  2013-04-29 12:14:11
   
 

No.13
รายละเอียด

ขออีเมล์ของน้องไก่ หรือของอบต.ท่าเจ้าสนุก
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

บุญรัตน์ คงวุฒิ  Boonrut44@gmail.com   223.206.206.140  2013-04-25 08:02:50
   
 

No.12
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามบุคคลได้หรือไม่คะ นาย เนียม แผลงเดชา ตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะ ต้องการสอบถามทายาทนะคะ เพื่อติดต่อ เรื่องที่ดินของนาย เนียมค่ะ กรุณาตอบด้วยนะคะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

อารีย์  prarom123@gmail.com   115.67.100.120  2013-03-26 15:31:13
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย