หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่

ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกร่วมรณรงค์อนุรักษ์วัฒธรรมไทย นุ่งโจง ห่มสใบ ไปทำงาน
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561


   
   
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561


   
   
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561


   
   
 
โครงการประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561


   
   
 
วันท้องถิ่นไทย
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561


   
   
 
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561


   
   
 
โครงการถนนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561


   
   
 
โครงการทำบุญตกบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560


   
   
 
การรับมอบนโยบาย
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


   
   
 
พิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560


   
   
 
ถวายพวงมาลาเนื่องใน วันปิยะมหาราช ณ อำเภอท่าเรือ
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560


   
   
 
โครงการ”ส่งเสริมความรู้ และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอุทกภัย
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560


   
   
 
กิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560


   
   
 
โครงการสร้างสุขภาพดี โดย D.A.R.E (ประเทศไทย)
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560


   
   
 
โคงการ"พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2560


   
   
 
พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560


   
   
 
กิจกรรมสืบสารประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี พ.ศ.2560
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2560


   
   
 
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด 2 ข้างทาง ต.ท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2560


   
   
 
ดอกไม้จันทร์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560


   
   
 
โครงการเผยแพร่ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้แก่ประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560


   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย