พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
สถิติการให้บริการประชาชน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องการกระทำความผิด
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562


   
   
 
การบริหารจัดการขยะชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562


   
   
 
เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้พัฒนาสังคม
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2562


   
   
 
เบิกอุปกรณ์ซ่อมท่อประปา ม.7
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562


   
   
 
กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562


   
   
 
โครงการอบต.ท่าเจ้าสนุกเคลื่อนที่ และ ประชุมประชาคม
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562


   
   
 
พิธีสงฆ์น้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอท่าเรือและผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562


   
   
 
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562


   
   
 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562


   
   
 
โครงการBig Cleaning Day จังหวัดสะอาด หน้าบ้านน่ามอง โครงการวัดประชารัฐสร้าสุข
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562


   
   
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562


   
   
 
กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562


   
   
 
แผนการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562


   
   
 
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดจงกลณี อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


   
   
 
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2562


   
   
 
รณรงค์คัดแยกขยะตามแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562


   
   
 
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2561


   
   
 
ขบวนอันเชิญเทียนพระราชทานจำนำพรรษา
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561


   
   
 
กิจกรรมพัฒนาวัดตำหนักและ สองข้างทาง
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2561


   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561


   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย